Zastupitelstvo ve volebním období 2018 - 2022

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2018 - 2022

Zastupitelstvo:

Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Josef Suda - místostarosta obce
Karel Čada
Jindřich Zoula
Petr Braun
Ing. Petr Braun
Jan Bláha

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Petr Braun

Kontrolní výbor:

Předseda: Karel Čada