Zastupitelstvo ve volebním období 2002 - 2006

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2002 - 2006

Zastupitelstvo:

Braun Petr- starosta obce
Novák Pavel- místostarosta obce
Suda Josef
Řehoř Jan
Ing.Červený František
Krliš Václav
Kondel František
Ladman Jaroslav

Finanční výbor:

Kondel František - předseda

Kontrolní výbor:

Suda Josef - předseda