Zastupitelstvo ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo:

Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Miroslav Merhout - místostarosta obce
Ing. František Červený
Pavel Novák
Petr Braun
Karel Čada
Václav Šulc

Finanční výbor:

Předseda: Karel Čada

Kontrolní výbor:

Předseda: Václav Šulc

Kulturní komise:

Předsedkyně: Olga Šulcová