Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/013009-G

Mimořádné veterinární opatření