Pozvánka ZO 24.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 11.3.2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bezděkově č.p. 25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Výroční zpráva o poskytování informací
  3. Inventarizační zpráva za rok 2020
  4. Žádost o dotace
  5. Směna pozemků
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 24.2.2021
Sejmuto: 11.3.2021