Zpívání vánočních koled souboru Notička v Bezděkově 2010

V pátek 10. prosince uspořádala kulturní komise při OÚ Hradiště zpívání vánočních koled souboru Notička pod vedením pana Ondruška.

 V pěkně připraveném vystoupení děti zahrály i zazpívaly několik vánočních koled a písní, které se všem moc líbily.
Poděkování patří nejen dětem, za jejich skvěle zvládnuté vystoupení, ale i rodičům, kteří i přes nepřízeň počasí vždy své děti na pořádané akce dopraví. Za pěkně prožitý večer děkujeme také hasičům. Ti opět připravili v bezděkovské škole příjemné prostředí a místním ženám, které se postarali o občerstvení.
Text: Hana Punčochářová
Foto: Karel Čada