Znak a prapor obce Hradiště

Obci Hradiště byl udělen znak a prapor obce rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny 14.května 2002.

Popis:

Návrh znaku a praporu obce byl zpracován Vladimírem Červenkou, studentem, bytem Kasejovice čp.297, okres Plzeň-jih na základě historických pramenů a dokumentů a dále s přihlédnutím k současnosti a dle připomínek zastupitelů obce. Návrh předložený V.Červenkou byl zhodnocen při jednání zastupitelstva obce dne 19.10.2001.
Z tohoto jednání vyplynulo, že zastupitelé obce přijali předložený návrh znaku – popis: štít stříbrno-červeně polcený, dolní polovinu vyplňuje mlýnské kolo opačných barev. Nad ním v pravém stříbrném poli je umístěn dřevěný ondřejovský kříž přirozených barev. V levém červeném poli je umístěn zlatý pšeničný klas se dvěma listy.

Vysvětlení použitých symbolů:

  1. stříbrno-červeně polcený štít – barvy převzaty z erbu kláštera sv.Jiří na Pražském hradě /ve stříbrném poli červený heroldský kříž/ - starobylost obce
  2. mlýnské kolo – připomíná mlynářskou tradici v Hradišti a její stáří
  3. ondřejský kříž – symbolizuje kostel sv.Ondřeje v Bezděkově /OÚ Hradiště/
  4. pšeničný klas – připomíná zemědělskou tradici Zahorčiček /OÚ Hradiště/ a celé lokality vůbec.

Zastupitelé obce přijali předložený návrh praporu – popis: prapor je třikrát svisle polcen na dva červené a dva bílé pruhy. 2. a 3. pruh vyplňuje mlýnské kolo opačných barev.