Závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy auditora

Závěrečný účet Svazvazek obcí okresu Plzaň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření