Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019.