Závěrečný účet 2015

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2015, Rozvaha 2015, Výkaz ZAZ 2015 a Příloha 2015, Výkaz o plnění rozpočtu 2015

Zveřejněno: 10.5.2016