Závěrečný účet 2012

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2012.