Zápis 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 4.2.2016 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Zveřejněno: 10.2.2016