Záměr nakládání s obecním majetkem z 1.6.2020

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Zveřejněno: 01.6.2020
Sejmuto: 20.6.2020