Záměr

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku.

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú. Bezděkov parc.č. 652 o celkové výměře 8.848 m2.

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 01.11.2007
Sejmuto: 15.11.2007