Záměr

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu.

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr :
Záměr pronájmu těchto obecních pozemků v k.ú. Hradiště:

p.č.

výměra v ha

p.č. 1/2, 0,2659
p.č.1/3, 0,4658
p.č. 1/7, 0,1409
p.č. 1/8, 0,1447
p.č. 1/10, 0,0739
p.č. 1/12, 0,0593
p.č. 1/13, 0,2896
p.č. 1/16, 0,4142
p.č. 1/17, 0,8252
p.č. 1/18, 0,2324
p.č. 1/22, 0,2508
p.č. 1/27, 0,0720
p.č. 1/29, 0,1242
p.č. 1/30, 0,4120
p.č. 1/31, 0,0772
p.č. 1/32, 0,1370
p.č. 1/33, 2,5126
p.č. 1/34, 0,4237
p.č. 1/36 1,4805
p.č. 1/37, 0,0716
p.č. 1/38, 0,0822
p.č. 1/39, 0,3933
p.č. 1/41, 0,1252
p.č. 1/44, 0,6073
p.č. 1/46, 0,3866
p.č. 1/50, 0,0420
p.č. 1/51, 0,0865
p.č. 1/52, 0,0290
p.č. 1/53, 0,1607
p.č. 1/56, 0,7108
p.č. 1/61, 0,4012
p.č. 1/64, 0,3011
p.č. 1/65, 0,1048
p.č. 1/66, 0,3508
p.č. 1/67, 3,0946
p.č. 1/68, 0,7577
p.č. 1/71, 0,8931
p.č. 1/74, 0,0334
p.č. 1/75, 0,1755
p.č. 1/80, 0,3544
p.č. 1/85, 1,9569
p.č. 1/87, 0,5505
p.č. 1/88, 0,1631
p.č. 1/89, 0,3576
p.č. 1/97, 0,1346
p.č. 1/98, 0,1942
p.č. 1/103, 0,2057
p.č. 1/106, 0,3548
p.č. 1/107, 0,1017
p.č. 1/113, 0,1847
p.č. 1/114, 0,7761
p.č. 1/115, 0,7388
p.č. 1/116, 0,2624
p.č. 1/119, 0,6870
p.č. 1/137, 0,6044
p.č. 1/140, 0,5848
p.č. 1/141, 0,2805
p.č. 1/142, 0,1694
p.č. 1/143, 0,3054
p.č. 1/144, 0,1289
p.č. 1/147, 0,3333
p.č. 1/162, 1,0303
p.č. 1/164, 0,2933
p.č. 1/166, 0,2613
p.č. 1/167, 0,5465
p.č. 1/176, 0,2315
p.č. 1/181, 0,1007
p.č. 1/184, 0,0417
p.č. 1/185, 0,2832
p.č. 1/191, 1,1237
p.č. 1/92 0,0200
p.č. 135, 1,0586
p.č. 136, 0,2225
p.č. 163, 0,0429
p.č. 187, 0,9972
p.č. 1422 0,3485

Zveřejněno: 14.2.2008
Sejmuto: 29.2.2008