Záměr

Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bezděkov.

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr :

Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bezděkov

  • parc.č. 619 o celkové výměře 5089 m2
  • parc.č. 620 o celkové výměře 4802 m2.

Podepsán: Braun Petr - starosta obce

Zveřejněno: 25.3.2008
Sejmuto: 09.4.2008