Záměr

Záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1.

Obec Hradiště
Hradiště 62
335 44 p.Kasejovice
tel: 371595129
E-mail: obec.hradiste@blatna.net

ZÁMĚR

Obec Hradiště zveřejňuje záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1. Jedná se o vydláždění přístupu k pomníku a vstupu do kapličky, a vyasfaltování zbylé části pozemku ke státní komunikaci dle situačního náčrtku.

Zveřejněno: 01.10.2008
Sejmuto: 30.10.2008