Zahájení aktualizace BPEJ č.j.: SPU 311149/2019/Šr.

SPÚ oznamuje zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Hradiště u Kasejovic

Zveřejněno: 06.8.2019
Sejmuto: 22.8.2019