Výzva občanům obcí Hradiště, Bezděkova a Zahorčiček

OÚ Hradiště vyzívá občany k připomínkování Územního plánu obce.

Žádáme občany o připomínky k „Územnímu plánu“ sídelních útvarů Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky. Na OÚ v Hradišti jsou k nahlédnutí „Průzkumy a rozbory“ územního plánu a jsou zde zpracované „Záměry na změny využití území“. Územní plán obce je jeden z důležitých dokumentů samosprávy obce a jejích občanů. Nahrazuje částečně stavební dokumentaci a je důležitým podkladem pro jakákoliv stavební řízení. Připomínky a případné náměty mohou občané podávat na OÚ Hradiště, případně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hradiště nebo se mohou obrátit přímo na členy zastupitelstva obce.

Braun Petr-starosta

Zveřejněno: 12.2.2010
Sejmuto: 31.3.2010