Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství roku 2007

Příjmové položky            
        Rozpočet Změny Sktuečnost % rozp. % změny
4121 Neinvestiční dotace od obcí 799700 861540 861540 107,7 100
4122 Neinvestiční dotace od kraje 129000 129000 100
6310/2141 Příjmy z úroků 4300 5740 5745 133,6 100
Celkem příjmy   804000 996280 996285 123,2 100
Výdajové položky            
                 
3639/5166 Konzultační a poradenské služby 29000 29000 100
Regionální rozvojová agentura Plzeň
3639/5169 Svoz nebezpečného odpadu v rámci dotace 592710 592711 100
3721/5021 Dohoda o pracovní činnosti - účetní 4000 4000 4000 100 100
3721/5168 Služby zpracování dat 7700 0 0 0 0
3721/5169 Svoz nebezpečného odpadu, PVT 788150 555580 555583 70,5 100
6310/5163 Služby peněžních ústavů 4150 4150 4217 101,6 101,6
Celkem výdaje   804000 1185440 1185511 90,7 100

Zveřejněno: 29.1.2008
Sejmuto: 13.2.2008