Výšlap kolem Hradiště 2020

V sobotu odpoledne dne 6.6. se v Hradišti konal první hromadný výšlap do přírody.

Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se sešlo okolo 25 dospělých a dětí.
Sraz byl u klubovny, kde děti dostaly do batůžku malou svačinu na cestu.
Plánovaná trasa byla směrem k oboře Nezdřev a poté okruhem zpět přes Vratijovku do Hradiště.
V půlce cesty nejen děti upoutalo vyprávění Petra Brauna o myslivosti, objevovaly se dotazy z řad dětí i dospělých.
Měli jsme možnost slyšet, kolik zvěře se v našem okolí za poslední dobu ulovilo, jaké techniky se při lovu využívají.
Při návratu k Hradišti nás zastihl už déšť, tak přišlo vhod přemístění se ke klubovně, kde se společně opékaly buřty.
Všichni měli možnost vyplnit si myslivecký kvíz a ověřit si svoje znalosti či neznalosti, hrály se karty, děti si malovaly, hrály na hřišti fotbal.
Okolo 19:30 se postupně všichni odebrali k domovům.
Děkujeme SDH za přípravu zázemí u klubovny a Petrovi za poutavé vyprávění.

Děkujeme všem za příjemně strávený den a těšíme se na další společnou akci.

Lenka Janovská