Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.

Zveřejněno: 13.2.2020