Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.

Zveřejněno: 20.2.2019