Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

Zveřejněno: 05.2.2018