Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Zveřejněno: 15.3.2017