Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.

Zveřejněno: 23.2.2016