Výroční zpráva o poskytování informací 2013

dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2013.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

 

V roce 2013 byly vyřízeny prostřednictvím datové schránky dvě žádosti. Obě žádosti se týkaly seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány obcí.
Ostatní informace a dotazy byly podávány a vyřizovány telefonicky , elektronickou poštou nebo ústně ( územní plánování, informace ohledně likvidace odpadů v obci, dotazy ohledně zájmu o nabízené služby a zboží, žádosti o informace ohledně statistiky, správy hřbitova atp.). Dále byly podávány četné informace o obci Hradiště. Povinné informace byly zveřejňovány na webových stránkách obce ( www.obec-hradiste.cz ).

V Hradišti dne 28.1.2014.

Zpracovala: Tesařová Alžběta – účetní obce
Schválila: Ladmanová Jaroslava – starostka obce

 

Zveřejněno: 28.1.2014