Výroční zpráva o poskytování informací 2010

dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2010.

 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Hradiště výroční zprávu za rok 2010 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 2
    1. Informace o konání místního referenda na území obce v období 24.11.1990 do 30.6.2006.
    2. Informace o vydaných publikacích v obci.
  • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
  • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Zveřejněno: 20.1.2011