Výročí 120 let trvání SDH v Bezděkově

Sobota 25. července 2020 byla v Bezděkově plná očekávání a v hlavách místních hasičů se honila řada otázek.

 Stihne se vše včas připravit? Přijede dostatek hasičů a příznivců dechovky? Je vše potřebné připraveno? Nezklame nás technika? Bude nám přát počasí? …… Sbor dobrovolných hasičů v Bezděkově oslavoval 120 let od svého založení. Oslava začala odpoledne na návsi slavnostním nástupem členů místního sboru a přivítáním zástupců hasičských sborů z blízkého okolí, kteří se shromáždili před opravenou budovou staré hasičské zbrojnice. Pozvání přijali hasiči z Nezdřeva, Hradiště, Řesanic a Kasejovic. Průvodem se šlo v čele s jihočeskou dechovkou Doubravanka ke kostelu sv. Ondřeje, kde byl položen věnec k pomníku padlých za první světové války. Po zaznění české státní hymny a slavnostním proslovu došel průvod zpět na náves, kde bylo velitelem panem Josefem Sudou ml. oceněno devět bezděkovských hasičů za svoji dlouholetou práci ve sboru. Rovněž zástupci ostatních přítomných jednotek SDH převzali upomínkový předmět jako památku na tuto slavností událost. Dalším bodem programu byla praktická ukázka profesionální práce hasičů z Kasejovic, která byla oceněna potleskem všech přítomných. Na své si přišly především děti, pro které byl příjezd hasičského vozu na náves skvělým zážitkem. Po uhašení hořícího auta jim velitel podrobněji představil hasičskou techniku a vybavení vozu. Odvážní si vyzkoušeli lehátko pro raněné, hasičskou přilbu nebo mohli prozkoumat vnitřek kabiny a usednout za volant. Sluníčko jen na malou chvíli schoval mrak a vzduch pročistil krátký deštík. Mezitím už vyhrávala v prostorách letního kina Doubravanka a po celé odpoledne byla promítána na televizní obrazovce prezentace fotografií z působení hasičského sboru v Bezděkově. Řada přítomných návštěvníků ji pozorně shlédla. O občerstvení se kromě místních hasičů postaral také jeden z členů Milan Palečko. Doubravanka vyhrávala až do večerních hodin, zpívalo se a tančilo. Všichni přítomní se výborně bavili a v rozjařené náladě se po poslední písničce rozcházeli do svých domovů. Závěrem patří poděkování všem, kteří se svým sebemenším přispěním podíleli na úspěšném chodu sobotního odpoledne či akci finančně podpořili.

Šulcová O.