Výlet do firmy BOHEMIA SEKT

Společný výlet do Bohemky

Zatímco se v sobotu 20. dubna v jiných obcích uklízelo, my jsme přijali pozvání bezděkovskýchdobrovolných hasičů a vydali se na výlet. Nápad vznikl na výroční hasičské schůzi na začátku letošníhoroku. Cílem bylo stmelit se napříč generacemi a odměnit členy sboru za celoroční poctivou práci. Navýlet se všichni těšili. Vyrazili jsme autobusem směr Starý Plzenec, kde nás čekala prohlídka místnívinařské firmy Bohemia Sekt. Díky skvělé a zábavné průvodkyni Stáně jsme si návštěvu skvěle užili. Nazávěr nechyběla degustace, kterou si naplno mohli vychutnat všichni včetně řidičů. Po společnévečeři jsme se vraceli spokojeni a příjemně unaveni domů.