Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020-11

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 11/2020