Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019-10

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2019