Výběrové řízení

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení.

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení do „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí  Zahorčiček  a  Bezděkova na rok 2008.

 1. Vyhlášené výběrové řízení je zahájeno dnem 27.2.2008.
 2. Podmínky výběrového řízení :
  1. před podáním žádosti o půjčku  se zájemci seznámí s obsahem vyhlášky obce Hradiště č.1/2000  o vytvoření a použití účelových prostředků z „Fondu rozvoje a bydlení“ a jejím dodatkem č.1 a č. 2
  2.  žadatel vyplní žádost o půjčku  /formulář žádosti obdrží na OÚ Hradiště/
  3. poslední den pro podání žádosti je třicet dnů od vyhlášení výběrového řízení
  4. žádosti doručené po lhůtě podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
 3. Žádosti budou posuzovány Zastupitelstvem obce podle následujících kritérií a v tomto pořadí :
  1. stavební akce rozestavěné před rokem vyhlášení výběrového řízení na které bylo vydáno stavební povolení
  2. obytné budovy, kde žije rodina s nezaopatřenými dětmi
  3. ostatní nemovitosti 
 4. Stavební povolení nesmí být starší pěti let.  

V Hradišti  dne 26.2.2008.                                              
Braun Petr - starosta obce

Zveřejněno: 27.2.2008
Sejmuto: 12.3.2008