Vítání občánků v Bezděkově

Slavnostní vítání nových občánků připravila Obec Hradiště pro své nejmenší občánky na sobotu 24.3.2007.

Do Bezděkova, kde se slavnost pořádala, byli pozvány rodiny s dětmi do tří let věku. Celkem se jich sešlo deset.
A koho jsme tedy přivítali?
Adélu Čadovou,
Matěje Merhouta,
Josefa Ladislava Brejchu,
Terezu Kondelovou,
Jana Antoše,
Daniela Chlandu,
Žanetu Chvátalovou,
Martina Kováře,
Rozálii Vrátníkovou a
Natálii Vachuškovou.
"Chtěli jsme po mnoha letech obnovit tradici vítání nových občánků v Hradišti. Vždyť v kronice je poslední zmínka o takové akci v roce 1980," říká předsedkyně kulturní komise při OÚ Hradiště Hana Punčochářová.
Na oslavě nechybělo kulturní vystoupení, dárky pro děti a květiny pro maminky. K rodičům promluvil starosta obce p.Petr Braun. "Jsme velmi rádi nejenom, že se v naší obci v poslední době rodí více dětí, ale především, že tyto rodiny zůstávají a žijí v naší obci. Jedině tak bude zajištěna další budoucnost a rozvoj obce" říká starosta Petr Braun.
Zápis do pamětní knihy a příjemné posezení zakončilo velmi pěknou akci, která věřme, bude mít brzy další pokračování.
OÚ Hradiště děkuje SDH Bezděkov, p.Sudovi a p.Merhoutovi za poskytnuté dary.