VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2010

Obec Hradiště přivítala 2.10.2010 nové občánky

Obec Hradiště přivítala 2.10.2010 nové občánky do věku tří let: Lauru Nepokojovou, Matěje Petráška, Kateřinu Šulcovou, Andreu Chlandovou, Jakuba Kováře, Anetu Novotnou a Samuela Kondela. Na oslavě nechybělo kulturní vystoupení místních dětí, hudební vystoupení Karla Čady a Jiřího Šulce, dárky pro malé občánky i květiny pro maminky. K rodičům promluvil pan starosta obce Petr Braun. Zápisem do pamětní knihy, přípitkem a malým pohoštěním byla ukončena slavnostní akce. Na dobrém průběhu se podíleli i místní hasiči a členky komise.
Hana Punčochářová