Veřejná vyhláška č.j.: DOP/6473/2020 - BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zveřejněno: 29.4.2020
Sejmuto: 21.7.2020