Veřejná vyhláška č.j. DOP/14118/2020-BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Zveřejněno: 21.12.2020
Sejmuto: 21.1.2021