Veřejná vyhláška

O vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Hradišti u Kasejovic.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 4405/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 29.10.2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Hradišti u Kasejovic, které se bude konat v období od 26.11. do 4.12.20077 od 9 do 16 hodin (sraz účastníků dle pozvánky na Obecním úřadě v Hradišti).
Podle § 12. odst.2 zákona o pozemkových úpravách č. 139/2002 Sb., v úplném znění a správního řádu č. 500 2004 Sb.v úplném znění, zveme všechny vlastníky i uživatele pozemků na vytýčení a předání pozemků.
Každý vlastník bude pozván samostatnou pozvánkou geodetické firmy Podrobné informace podá firma Georeal spol. s r.o.. Hálkova ul. 12, Plzeň, tel. 377223944 nebo případně Mze Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35,Plzeň, tel 377 152 538, linka 38-pí.Kellnerová.
Veřejná vyhláška se vyvěšuje na dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu v Hradišti a na MzeaPÚPJ.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 08.11.2007
Sejmuto: 23.11.2007