Velikonoční dílna v Hradišti 2013

V sobotu 23.3.2013 v obecní úřadovně v Bezděkově tentokrát úřadovaly děti.

V připravené „Velikonoční dílně“ si mohly vyrobit vázičku plnou jarních květin. Na zdobení váziček si daly děti opravdu záležet. Stihly si vyrobit i slepičku a do ní si posadily vlastnoručně malovaná vajíčka. Všem se velikonoční dílka moc povedla. Během celého odpoledne si také mohly vyzkoušet pletení pomlázky nebo se jen dívat, jak rostly pomlázky v rukou pana Ladmana z Bezděkova. Kromě svých výrobků a pomlázek si děti domů odnášely spokojené úsměvy. Všem, kteří se na provozu naší „Velikonoční dílny“ podíleli, patří velké poděkování.
Olga Šulcová