Velikonoční dílna 2011

Kulturní komise pořádala 16.dubna v Bezděkově pro všechny holky a kluky pracovní odpoledne s paní Olgou Šulcovou.

 Děti si mohly vyzkoušet malování vajíček různou technikou, vyrobit si velikonoční dekorace a uplést pomlázku pod odborným vedením pana Ladmana. Tato akce se dětem velice líbila i proto, že si domů mohly odnést vlastnoruční výrobky.
Autor: Blanka Antošová
Foto: Olga Šulcová