Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2019

Na sobotu 14. prosince hlásili meteorologové silný vítr.

 Této předpovědi nikdo z nás, kdo jsme se věnovali přípravám, nepřikládal žádnou váhu. Ani jsme si nepřipustili, že by nás počasí mohlo nějak ovlivnit. Ale snad i právě díky tomu, že vál po celý den silný vítr, kvůli němuž docházelo k výpadkům elektrického proudu, byl letošní koncert i výstava nezapomenutelným zážitkem.
Již po osmé se lidé z Bezděkova i blízkého či dalekého okolí sešli v kostele sv. Ondřeje, aby se v době adventu vánočně naladili. Chrámový a pěvecký sbor Velkobor pod vedením Radky Kočí svým výkonem nadchl a uspokojil všechny posluchače. Mile překvapilo i rozšíření řad hudebního doprovodu. Kromě varhan jsme se mohli obdivovat hře na kytaru, dvoje housle, violoncello, flétnu či klarinet. Sbor prokázal svoji naprostou profesionalitu, když znenadání usprostřed písně vypadl proud. Světla zhasla, elektronické varhánky přestaly znít, ale zpěváci i ostatní nástroje bez jakéhokoli zadrhnutí pokračovali jakoby nic. Potemnělý kostel postupně prozářila světla mobilních telefonů, které pohotově rozsvítili posluchači. Atmosféra byla překrásná. Elektřina po chvíli opět naskočila a koncert mohl být dokončen již bez dalších potíží. Poté jsme se všichni promrzlí, ale dobře naladěni krásným zpěvem, přesunuli do vyhřáté bezděkovské školy, kde již byl připraven horký svařák. Nezapomněli jsme ani na řidiče. Letošní výstava byla zaměřena na staré adventní a vánoční zvyky. Naše pátrání začalo u všeobecně známého adventního věnce. Pokračovali jsme okolo vázy s "barborkami", které dle tradice trhala svobodná děvčata 4. prosince. Když do Vánoc rozkvetly, tak se dívka v příštím roce vdala. Pak jsme pohlédli do dobrotivé tváře sv. Mikuláše a jeho doprovodu, anděla a čerta. Nezapomněli jsme ani na sv. Lucii, na jejíž svátek chodívaly převlečené ženy od domu k domu. Každá "Lucka" měla dřevěný nůž, kterým hrozila dětem, aby poslouchaly a byly hodné, a v druhé ruce husí brk. Zjišťovali s ním, jak mají hospodyňky uklizeno. Pak již následoval Štedrý den a další vánoční zvyklosti. Naše putování jsme zakončili 6. ledna u pochůzky tří králů. Kromě tradic si návštěvníci mohli prohlédnout spoutu betlémů, andělů a jiné vánoční výzdoby, za jejichž zapůjčení všem mnohokrát děkujeme.
Ale ani výstava neproběha zcela podle plánu. Čáru přes rozpočet nám udělal opět výpadek proudu. Nakonec se však ukázalo, že bez elektrického osvětlení, působí výstava rozzářená pouze svitem hořících svíček mnohem kouzelněji. Dobrou náladu nám nezkazila ani skutečnost, že netekla voda a bohužel pro pánské osazenstvo školy ani pivo. Sedělo se, povídalo, pil svařák, který se hřál na kamnech, a pojídalo skvělé cukroví. Rádi bychom toutou cestou poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravách. Ať už zapůjčili betlémy, napekli něco dobrého k zakousnutí či pomohli s přípravou prostor.
Doufáme, že jsme aspoň trochu přispěli k vánočnímu naladění všech zúčastněných. Pro mě osobně to bylo malé zastavení v předvánočním shonu a přípravách. Snad se nám podaří se sejít zase za rok.
A.Š.