Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2018

„Děkujeme za krásně prožitý předvánoční čas …...“ Tato a další povzbudivá a vlídná slova zapsaná v naší putovní kronice nás moc těší

 Svědčí o tom, že energie a čas, který jsme přípravám vánočního koncertu a výstavy věnovali, splnily svůj účel. Chrámový a pěvecký sbor Velkobor jsme již tradičně přivítali v našem bezděkovském kostele v sobotu 15. prosince. I když se to nezdá, vánoční písničky a koledy si přišla poslechnout asi stovka návštěvníků. Neodradil je sníh ani nepříjemná zima. V kostele bylo plno, a tak i závěrečný děkovný potlesk byl bouřlivý.
Po necelé hodince nás svíčkami osvětlená cesta dovedla do vytopené školy. Uši už byly nasycené krásným zpěvem a hudbou. Teď přišly na řadu i oči všech přítomných. I když se některé vystavované exponáty nachází na naší výstavě pravidelně každým rokem, vždy některý pár očí objeví jejich krásu. Část výstavy byla tentokrát věnována vzpomínkám na tzv. Retro Vánoce. Rádi jsme zavzpomínali na vánoční čas v letech minulých. Jen našim dětem přišel model tehdejšího vánočního stromečku trochu „mimo, přeplácaný, strašný, úděsný.....“ A zazněla ještě další slova a pojmenování našeho ústředního motivu retrovánočního koutku. Spousta zářivých ozdob, pestrobarevné papírové řetězy, prskavky a voskové svíčky na skřipcích, pěnové cukroví. Pamatujete? Takové stromečky prostě byly. A pod ním typické dárky pro děti i rodiče. Na slavnostně prostřeném stole nechyběl ani smažený kapr s bramborovým salátem a prostorem se neslo cinkání svíčkami ozářeného andělského zvonění a vánoční koledy z gramofonové desky. Při procházení výstavy se každý mohl zahřát horkým svařákem a ochutnat napečené dobroty, za které moc děkuji všem šikovným pekařkám. Také děkuji za zapůjčené betlémy a všechny zajímavé vánoční kousky, které zdobí naše domácnosti v tak krásném čase oslav narození Ježíše Krista. Věřím, že každý přítomný se alespoň na malou chvíli zastavil ve svých uspěchaných myšlenkách a vychutnal si ten předvánoční čas, jak bylo napsáno na začátku. Děkuji a připojuji i přání všeho dobrého do nového roku 2019.
V myšlenkách se mi stále vrací slova jedné z koled: „Starej betlém snesenej z půdy oprášíme, ožije světlem až první svíčky zapálíme....“. Tak o dalších Vánocích se těšíme na shledanou.
Šulcová Olga