Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 15. prosince 2012

Letošní vánoční koncert pěveckého sboru Velkobor v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově si přišlo poslechnout téměř sedm desítek lidí.

 Neodradila je ani tuhá zima, která panovala nejen venku, ale i v prostorách kostela. Během hodinového koncertu zaznělo mnoho známých i méně známých koled a vánočních písní. Závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán si zazpívali všichni společně.
Zimu ve všech zahnal až doušek horkého svařáku nebo dětského punče, který se podával s malým sladkým občerstvením v příjemně vytopené bezděkovské škole. Posilněni teplým nápojem si všichni se zájmem prohlédli připravenou výstavu nejen betlémů, ale tentokrát i andělů, andílků i andělíčků nejrůznějších rozměrů a v nejrůznějším provedení. Výstava čítala přes 200 různých exponátů, které ochotně zapůjčili občané Bezděkova a několika okolních obcí. Najít největšího anděla, nebyl až takový problém. Ale vypátrat toho nejmenšího, to už byl těžší úkol. Měřil totiž necelé 2 cm.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách a samotném průběhu příjemného sobotního podvečera podíleli. Myslím sl, že nikdo neodcházel zklamaný, o čemž svědčí i zápisy v naší „výstavní kronice“. Ještě jednou srdečné díky.
Olga Šulcová