Usnesení č.7 / 2008

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 11.12.2008 v Hradišti

USNESENÍ č. 7/2008
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 11.12.2008 v Hradišti

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2009
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2009
  3. / Pravidla k rozpočtovému provizoriu na rok 2009
  4. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2011.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 12.12.2008