USNESENÍ č.5/2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.11.2009 v Bezděkově

USNESENÍ č.5/2009
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 27.11.2009 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce:

Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu – Josefa Sudu a Jiřího Chvátala

Schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 7/2009 a č. 8/2009.
 2. Přidělení čísla popisného 81 pro „Obecní veřejnou klubovnu“ na stavební parcele č. 114 v k.ú. Hradiště.
 3. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 2211 v k.ú. Hradiště dle předloženého plánku.
 4. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště.
 5. Geometrický plán č. 132-148/2009 ze dne 21.10.2009.
 6. Záměr prodeje obecního bytu v Hradišti čp.77.

Bere na vědomí:

 1. Zprávy Finančního výboru obce č.8/2009 a č. 9/2009
 2. Připomínku starosty obce ohledně přípravy rozpočtu na rok 2010.
 3. Konec provozu na autobusové lince č. 143445.
 4. Zajištění ozdravného zásahu na lípě v Hradišti na návsi firmou BAOBAB.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel - místostarosta
Ověřovatelé: Josefa Sudu a Jiřího Chvátala

Zveřejněno: 03.12.2009