Usnesení č.5 / 2008

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 5.8.2008 v Hradišti.

USNESENÍ č. 5/2008
Usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 5.82008 v Hradišti

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

  1. Návrhovou a mandátovou komisi
  2. Ověřovatele zápisu
  3. Předsedkyni kontrolního výboru paní J. Ladmanovou
  4. Odměnu nového člena zastupitelstva obce pana J.Chvátala od 1.8.2008
  5. Odměnu předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva obce od 1.8.2008

Bere na vědomí:

  1. Rezignaci PaedDr B. Kotyzové na mandát člena Zastupitelstva obce Hradiště
  2. Náhradníka na uvolněný mandát p. J.Chvátala

Předalo:

  1. Osvědčení člena Zastupitelstva obce Hradiště p. J. Chvátalovi

Konstatuje:

  1. Složení slibu člena Zastupitelstva obce Hradiště pana J. Chvátala

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 06.8.2008