Usnesení č.5 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 27.7.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 5/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 27.7.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Stanoveni počtu členů nově voleného zastupitelstva obce při volbách konaných ve dnech 20. a 21.října 2006 v počtu 7 členů.
  2. Obec Hadiště souhlasí jako člen se vstupem sdruženi PRACHEŇSKO do MAS Pošumaví a souhlasí se zněním stanov MAS Pošumaví.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Kondel František, Suda Josef

Zveřejněno: 28.7.2006