Usnesení č.3 / 2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště knaného 28.5.2008 v Hradišti.

USNESENÍ č. 3/2008
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 28.5.2008 v Hradišti

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

  1. Rozpočtové změny č.3/2008.
  2. Přidělení evidenčního čísla 3 pro rekreační domek manželů (***) na stavební parcele č. 113 v k.ú. Hradiště.
  3. Umístění čistírny odpadních vod a vyčleněný pozemek na její stavbu v k.ú. Zahorčičky dle vypracované studie od fa. EGYPROJEKT Plzeň.

Neschvaluje:

  1. Doplnění připomínek p.Kotyzové ze dne 9.5.2008 do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště č.2/2008 .

Bere na vědomí:

  1. Rozpočet a plnění rozpočtu paragrafu 6171 dle jednotlivých položek k 25.5.2008.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 30.5.2008