Usnesení č.2 / 2006 nové zastupitelstvo

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 15.12.2006 v Hradišti

Usnesení č.2/06
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 15.12.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
  2. Rozpočtové opatření č.2/2006.
  3. Rozpočtové provizorium na rok 2007.
  4. Pokácení 3 kusů vzrostlých smrků na obecním pozemku p.č. /KN/ 70 v k.ú.Hradiště na žádost paní (***), majitelky sousední nemovitosti čp.15.
  5. Poskytnutí vektorových dat programu Misys pro pověřený Stavební úřad Kasejovice.
  6. Finanční spoluúčast v částce 30.000,- Kč „ Západočeskému konzumnímu družstvu Plzeň“ na instalaci registrační pokladny do prodejny v Bezděkově . Na finanční spoluúčast bude sepsána smlouva.

Neschvaluje:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2007.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Novák Pavel, Punčochářová Hana

Zveřejněno: 16.12.2006