Usnesení č.1 / 2006 nové zastupitelstvo

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 10.11.2006 v Hradišti.

Usnesení č.1/06
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 10.11.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Jednací řád zastupitelstva obce Hradiště.
  2. Výši odměn členům zastupitelstva obce ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb.
  3. Úhradu nákladů na provoz Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice dle „Dohody na rok 2006 o úhradě nákladů na provoz ZŠ a MŠ“ v celkové částce 49.000,-Kč.
  4. Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o úplatný převod zemědělského pozemku PK 80/3 v k.ú. Bezděkov o výměře 14572 m2 za cenu 29.000,-Kč.
  5. Nákup 30 t posypového materiálu na zimní údržbu obecních komunikací. Posypový materiál bude uskladněn v areálu VHD Hradiště.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Ladmanová  Jaroslava, Suda Josef

Zveřejněno: 10.11.2006